Emléktáblát kapott az iskolaalapító Nagyatádon

Az Összefogás a Nagyatádi Fiatalokért Egyesület kiemelten fontosnak tartja hagyományaink ápolását, történelmi örökségünk megismertetését az itt élő ifjúsággal. Ennek része volt 2021. november 13-án a Somssich Eszter grófnő emlékezetére a Bárdos iskolánál elhelyezett emléktábla avatása is, melyen képviseltette magát az egyesület. Eszter grófnő iskola alapító, szociális- és gyógyító, valamint kulturális- és közösségépítő tevékenységet folytatott. 1886. július 11-én Pörtschben született. Élete küldetése a kereszténység és a magyar emberek szolgálata volt. Magántanulóként végezte iskoláit. Kispusztai kastélyában társasági életét a karitatív tevékenység töltötte ki. Ő volt a Keresztény Nőegylet díszelnöke. Sokat utazott és sportolt, egy olasz művésztől megtanult festeni. Az 1898-ban állíttatott márvány emlékoszlopra a Szent Erzsébetet ábrázoló majolikafestményt is ő készítette. Kötelesség-és felelősségtudata révén 642 holdas birtokát mintagazdasággá fejlesztette. A kiállításokon több első díjat nyert. Nagyatád jótevője volt, nevéhez fűződik a Baross utcai Bárdos iskola megalapítása és a szerzetes nővérek támogatása. A képviselő-testület 1993. február 23-án utcát nevezett el róla. 1951. november 13-án hunyt el. Somssich Eszter élete, munkássága minden nemzedék számára példát ad.