Bocskai István erdélyi fejedelemre emlékeztünk

A Nagyatádi Kós Károly Erdélyi Kör hagyományos ünnepség keretében emlékezett december 19-én Bocskai István erdélyi fejedelemre. A rendezvényen részt vett az Összefogás a Nagyatádi Fiatalokért Egyesület is. Bocskai István (1557–1606) Erdély és Magyarország fejedelme, az első Habsburg-ellenes felkelés vezetője korának kiemelkedő alakjaként írta be magát hazánk történelmébe. A három részre szakadt Magyarország egyik jelentős hadvezére és az Erdélyi Fejedelemség további jövőjét meghatározó politikai vezető. Az általa vezetett szabadságharc nagy eredménye, hogy biztosította Erdély szuverenitását és a Királyi Magyarország jogállásának megtartását. A tizenöt éves háború lezárásában is elévülhetetlen érdemeket szerzett, továbbá jelentős szerepet játszott a reformációban. Nevéhez kötik a hajdúk letelepítését a mai Hajdúság területére. Hazája iránti elkötelezettségét alábbi mondatai kiválóan mutatják.

Részlet Bocskai István végrendeletéből: “Ezeknek utána, mint nemzetemnek, hazámnak igaz jóakarója, fordítom élmémet a közönséges állapotnak elrendelésére és abból is az én tanácsomat, tetszésemet, igazán és jó lelkiesmérettel meghagyom s írom, szeretettel szép egyezségre, atyafiúi szeretetre. Az erdélyieket, hogy Magyarországtól, ha más fejedelemség alatt lésznek is, el ne szakadjanak. A magyarországiakat, hogy az erdélyieket tőlök el ne taszítsák, tartsák ő atyjokfiainak és ő véreknek, tagoknak.”

Fotó: Kóczián Zoltán